Miljöpolicy

Ytterby Rör AB är ett tjänsteföretag inom vvs-branschen som utför alla typer av vvs-arbeten hos privata och företagskunder. Hänsyn till miljö och människor ska genomsyra hela vår verksamhet.


Detta visar vi bland annat genom att:
  • Följa de lagar och krav som gäller för vår verksamhet
  • Sträva efter att våra transporter har så liten miljöpåverkan som möjligt
  • Arbeta regelbundet med förebyggande av föroreningar
  • Minska vår resursanvändning
  • I våra inköp välja miljöanpassade och etiska produkter och tjänster
  • All personal har en god kompetens inom miljöområdet
  • Lyfta miljöfrågorna vid rådgivning till våra kunder
  • Personalen arbetar tillsammans för att ständigt förbättra vårt miljöarbete